Admission

His Holiness Jagadguru Sri Sri Bharathi Theertha Maha Swamigal Dakshinamnaya Sree Sarada Peetam, Sringeri
His Holiness Jagadguru Sri Bharathi Theertha Maha Swamigal
Dakshinamnaya Sree Sarada Peetam, Sringeri, PATRON
Guruseva Dhurina Padmasree Dr. V. R. Gowrishankar
Guruseva Dhurina
Padmasree Dr. V. R. Gowrishankar
CEO & ADMINISTRATOR
K Anand,Managing Trustee
K Anand
Managing Trustee
Sri. C.P. JAISANKAR – Chief Operation Officer
Sri. C.P. Jaisankar
Chief Operation Officer
The Board of Trustees
Sri. D Dasaratharaman - Member
Sri. K S Neelakantan Iyer - Member
Sri. H R Binod - Member
Sri. V Ramalingam - Member
Sri. Murali A P- Member
Sri. Krishna Venkatesh- Member
Sri. Vidyashankar Krish